Program na podporu obětí domácího násilí

Program na podporu obětí domácího násilí

 

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se již od svého založení snažila intenzivně reagovat na aktuální problémy společnosti. V nedávné době, kdy byly ochranné prostředky vysoce nedostatkovým zbožím, předsedkyně Správní rady, paní Dagmar Havlová iniciovala šití a distribuci roušek. I díky ní se ústenky dostaly k těm nejpotřebnějším včas – do nemocnic, domů sociálních služeb, pečovatelských center, dětských domovů i domovů důchodců. Svou aktivitou rozpoutala celonárodní vlnu solidarity. Energii a mentální podporu pracovníkům v první linii se Nadace VIZE 97 snaží dodávat kontinuálně, například rozvozem občerstvení či hygienických potřeb.

Současný pandemický stav společnosti bohužel zvýraznil další problém. Z důvodu omezené možnosti vycházení, snížení sociálních kontaktů, ale i frustraci a zhoršujícímu se psychickému stavu občanů v  době nouzového stavu, došlo k výraznému nárůstu incidentů domácího násilí.

Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 se proto rozhodla zareagovat právě na trýznivý problém domácího násilí.

Osvěta a diskuse o této problematice je podstatná nejen v době pandemie, musíme motivovat násilím postižené osoby, aby se nebály vystoupit a ozvat se o pomoc. Avšak pouze debata nestačí, jsme proto velice vděční, že se Nadaci podařilo vykonat první kroky k faktické – finanční podpoře organizací zabývajících se tímto problémem.

Nadace VIZE 97 pomalu, ale jistě sbírá prostředky na tento projekt. Přiznat své trápení, že jste obětí domácího násilí, vyžaduje nemalou odvahu. Od žen, ale i od týraných mužů, kterých v době pandemie výrazně přibývá.

Vyhledat pomoc není snadné a je velmi důležité, aby existovala centra a lidé, kteří pomoci umí. Řešit tento palčivý problém pomůže také šek, který paní Dagmar Havlová převzala ve finálové show Tvoje tvář má známý hlas. Podpora pochází od Nadace Nova, finanční prostředky budou použity tam, kde podpoří zastavení domácího násilí a pomohou všem obětem zlepšit životní situaci, přenést se přes tíživé zážitky a uzdravit se.

Od nového roku 2021 se stala naším partnerem firma Di Angelo. Padesát korun z prodeje vybraných produktů této společnosti poputuje na aktivity Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a budou použity právě na pomoc obětem domácího násilí.

Na jaře 2021 se stali jedním z partnerů Vize 97 a tohoto projektu i LUX Brýle. Na jejich e-shopu má každý zákazník možnost libovolnou částkou přispět na projekt podpory Obětí domácího násilí.

 

Všem podporovatelům a partnerům děkujeme.