Program na podporu obětí domácího násilí

Program na podporu obětí domácího násilí

 

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se již od svého založení snažila intenzivně reagovat na aktuální problémy společnosti. V nedávné době, kdy byly ochranné prostředky vysoce nedostatkovým zbožím, předsedkyně Správní rady, paní Dagmar Havlová iniciovala šití a distribuci roušek. I díky ní se ústenky dostaly k těm nejpotřebnějším včas – do nemocnic, domů sociálních služeb, pečovatelských center, dětských domovů i domovů důchodců. Svou aktivitou rozpoutala celonárodní vlnu solidarity. Energii a mentální podporu pracovníkům v první linii se Nadace VIZE 97 snaží dodávat kontinuálně, například rozvozem občerstvení či hygienických potřeb.

Současný pandemický stav společnosti bohužel zvýraznil další problém. Z důvodu omezené možnosti vycházení, snížení sociálních kontaktů, ale i frustraci a zhoršujícímu se psychickému stavu občanů v  době nouzového stavu, došlo k výraznému nárůstu incidentů domácího násilí.

Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 se proto rozhodla zareagovat právě na trýznivý problém domácího násilí.

Osvěta a diskuse o této problematice je podstatná nejen v době pandemie, musíme motivovat násilím postižené osoby, aby se nebály vystoupit a ozvat se o pomoc. Avšak pouze debata nestačí, jsme proto velice vděční, že se Nadaci podařilo vykonat první kroky k faktické – finanční podpoře organizací zabývajících se tímto problémem.

Od nového roku 2021 se stala naším partnerem firma Di Angelo. Padesát korun z prodeje vybraných produktů této společnosti poputuje na aktivity Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a budou použity právě na pomoc obětem domácího násilí.