20 let existence Nadace

Rok 2017 byl pro Nadaci VIZE 97 rokem jubilejním. V tomto roce uplynulo 20 fake rolex air king