Odkaz Václava Havla

vaclav-havel-portrait

Odchod prezidenta Václava Havla v prosinci roku 2011 nás všechny silně zasáhl a hluboce zarmoutil. Paní Dagmar Havlová a Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 dostávala od té chvíle desítky žádostí o souhlas k uctění památky pana prezidenta. Z reakcí celého svět a z projevů účasti našich občanů bylo zřejmé, že myšlenky, osobní postoje i politická prozíravost Václava Havla zůstanou hodnotami pevně zakotvenými v novodobých českých dějinách. Naše i zahraniční veřejnost cítila potřebu uchovat jméno Václava Havla v živé paměti. Už v den posledního rozloučení s Václavem Havlem pojmenovalo polské město Gdaňsk po Václavu Havlovi novou městskou třídu. Poláci Václava Havla milovali, každá jeho návštěva jejich země pro ně byla velkou událostí. Rychle reagovaly také Poděbrady, město, kde Václav Havel v mládí studoval a jehož byl čestným občanem. Tam po něm byla měsíc od úmrtí pojmenována základní škola.

Zakrátko po smrti Václava Havla vznikla z popudu režiséra Fera Feniče iniciativa přejmenovat pražské ruzyňské letiště na Letiště Václava Havla. Iniciativu podpořila velká část české společnosti a tehdejší ministr dopravy Pavel Dobeš ji prosadil v české vládě. Akt přejmenování letiště dne 5. října 2012, v den nedožitých 76. narozenin Václava Havla, byl velkou událostí. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili čelní představitelé našeho politického, společenského, obchodního i kulturního života a velvyslanci cizích zemí působící v České republice. Zároveň byla zahájena výstava fotografií z archivu ČTK, dokumentující život i práci Václava Havla, a byl odhalen umělecký objekt architekta Bořka Šípka, který bude na letišti trvale připomínat odkaz díla našeho prvního polistopadového prezidenta. S Letištěm Václava Havla je spojena také obří tapiserie výtvarníka Petra Síse, kterou podle jeho grafiky utkali francouzští tkalci Daniel Bayle a René Duché. Grafiku „Poslední audience“ vytvořil Petr Sís pro speciální vydání Hospodářských novin v prosinci 2011, když Václav Havel zemřel. Iniciátorem tapiserie byl Bill Shipsey, zakladatel organizace Art for Amnesty International, a na její zhotovení přispěli hudebníci Bono Vox, The Edge, Peter Gabriel, Sting a Yoko Ono, kteří svou účastí na projektu chtěli vzdát hold Václavu Havlovi. Tapiserie byla slavnostně odhalena na Letišti Václava Havla 9. prosince 2012 v předvečer Dne lidských práv a věnovaná Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Dagmar Havlová ve svém vystoupení připomněla, že to byl právě Václav Havel, kdo se tak výrazně zasloužil o to, že opět můžeme svobodně cestovat, a proto považuje umístění tapiserie, zobrazující letícího člověka nad Prahou, za velmi symbolické. Vyjádřila radost nad tím, že si cestující nejen při přistání na letišti pojmenovaném po zesnulém prezidentovi, ale i při pohledu na gobelín připomenou odkaz Václava Havla a jeho celoživotní boj za svobodu.

 

Odkaz pana prezidenta Václava Havla – užití jména

Stalo se nedílnou součástí práce Nadace, vracet užitek ze jména pana prezidenta celé společnosti.

Nadace VIZE 97 je vlastníkem slovní i obrazové ochranné známky „Václav Havel“ a jako správce odkazu pana prezidenta Václava Havla, má nejen morální, ale i faktický nárok udělovat souhlas s jejich použitím.

Proces k legálnímu užívání jména Václav Havel je však snadný. K projektům, které chtějí využít jméno nikoliv ke komerčním účelům, ale k oživení veřejné paměti a vyjádření úcty panu prezidentovi, přistupuje Nadace VIZE 97 velmi vstřícně.

Stačí pouze dodat oficiální žádost, obsahující veškeré možné informace o iniciativě a užití jména, do Nadace manželů Havlových VIZE 97 k jejímu posouzení a schválení.

Pro více informací se, prosím, obraťte na: nadace@vize.cz

 

Seznam veřejných prostranství, objektů a instalací aj. věnovaných památce prezidenta Václava Havla:

 

Budovy, ulice, veřejná prostranství

Busty, obrazy, umění

Kultura a umění

Ocenění

Udělené souhlasy a záštity

Ostatní

Mše za Václava Havla