Kancelář Václava Havla

Virtuální prohlídka Kanceláře Václava Havla
Nadace VIZE 97 v duchu svého názvu a poslání připravila nový kulturní projekt úzce spjatý s osobou prezidenta Václava Havla.
 
Kancelář Václava Havla, což je i oficiální název projektu, sídlí na stejné adrese jako Nadace VIZE 97, tedy ve Voršilské ulici v Praze 1. Jedinečné prostory, na jejichž vzniku se podílel pan prezident společně s architektem Bořkem Šípkem, začaly sloužit svému účelu v roce 2003, v roce odchodu Václava Havla z funkce prezidenta České republiky. Od té doby byla Kancelář svědkem mnoha důležitých setkání a událostí. Je to místo nesoucí naprosto zřetelný rukopis Václava Havla a Nadace VIZE 97 cítí odpovědnost zachovat tento unikátní prostor v současném stavu, neboť představuje cenné kulturní dědictví svým významem přínosné generacím dnešním i budoucím. Hlavní myšlenkou a vizí projektu je umožnit celému světu podrobnou prohlídku všech prostor Kanceláře včetně mnoha předmětů, které se v ní nacházejí a dokreslují atmosféru místa, kde pan prezident téměř deset let působil. Věříme, že se Vám v Kanceláři Václava Havla bude líbit.

Diskuzní bloky v Kanceláři Václava Havla

Fotogalerie