Fakta o domácím násilí

Domácí násilí

DESATERO PRINCIPŮ:

1. K násilí dochází v soukromí, beze svědků – odtud termín „domácí násilí“.

2. K násilí dochází opakovaně, často ve stejných, či podobných fázích.

3. Pachatel a oběť jsou blízké osoby.

4. Jasně dané neměnné role – násilník x oběť.

5. Ve společnosti se násilník zpravidla chová jinak – milý společník, slušný člověk.

6. Napříč celou společností  – bez ohledu na:     

7. Rozlišujeme 6 typů:

8. Rizikové faktory pro vznik domácího násilí

9. Vzorce myšlení a vystupování agresora

10. Mýty a předsudky u domácího násilí

Zdroj: ELA assistant

text