Krizová linka

Nadace VIZE 97 spustila poprvé za 25 let své existence kontaktní krizovou telefonní linku, která je důležitým krokem v novém projektu na pomoc obětem domácího násilí, jemuž se chce VIZE 97 dlouhodobě věnovat.

Telefonní číslo může využít každý, kdo potřebuje zodpovědět otázky týkající se problematiky domácího násilí.

„Problematikou nezdravých vztahů a domácí agrese jsme se začali zabývat z podnětů, které nám přinesla covidová doba již před dvěma lety,“ říká zakladatelka a předsedkyně Správní rady Nadace VIZE 97, paní Dagmar Havlová a dodává: „již dva roky získáváme finanční prostředky právě na pomoc obětem domácího násilí.“

Kontaktní krizová linka: +420 604 326 809

Linku zabezpečují nejen psychologové, ale i právníci či odborníci se zkušenostmi z OSPOD, jejichž služby dodává ověřená špičková odborná asistenční služba ELA assistant, která se zároveň stává hlavním partnerem a odborným garantem – provozovatelem kontaktní linky nového projektu Nadace VIZE 97. Zkušenosti týmu odborníků ELA vychází z hloubky i rozsahu, odborné péče a hlavně nespočtu konkrétních řešení problémů, kterými se mnoho let ELA zabývá u zaměstnanců svých firemních klientů.