Podpora vzdělávání talentovaných studentů hudby

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 podporuje talentované studenty hudebních oborů.

Podpora hudebně talentovaných studentů je projekt volně navazující na projekt Podpora vzdělávání, který Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 založila v roce 1999.

Nový projekt je zaměřen na oblast kultury a jeho cílem je podpořit hudebně talentované, avšak sociálně znevýhodněné studenty ve věku od 14 do 25 let s trvalým bydlištěm v České republice, a pomoci jim rozvíjet jejich talent.

Více informací a formulář ke stažení na: www.vize.cz/stipendia


V roce 2019 získali podporu získali tři studenti – Martin Šulc, který studuje hru na akordeon, Sabina Snížková hrající na příčnou flétnu a Kateřina Straková, jež se věnuje sólovému zpěvu. S hodnocením talentů a nelehkým výběrem pomáhá nadaci dlouholetý spolupracovník a též dřívější stipendista stejného podpůrného programu pan Ondřej Lébr, který je dnes úspěšným hudebníkem a profesorem šířícím zájem o hudbu mezi mladou generací. Diplomy pro oceněné vytvořil renomovaný umělec Jiří Plieštik a paní Dagmar Havlová je studentům slavnostně předala na společném setkání, kterého se účastnil i pan Ondřej a JUDr. Gerhardt Bubník, díky jehož sponzorskému daru toto ocenění vzniklo.

 

Součástí podpory studentů byla i možnost veřejného vystoupení v Pražské křižovatce v rámci slavnostní akce Mikulášský charitativní bazar. Studenti vystoupili s vlastním repertoárem a připravili si i skladby, ve kterých účinkovali společně. Jejich vystoupení přispělo ke slavnostní předvánoční atmosféře a setkalo se s velkým ohlasem u návštěvníků bazaru.

Chronologie podpory studentů:

ROK 2019

Do výběrového řízení se v roce 2019 přihlásilo a splnilo podmínky 7 žadatelů.

Nadace VIZE 97 podpořila 3 studenty celkovou částkou 141.000,- Kč.

ROK 2020

Do výběrového řízení se v roce 2020 přihlásilo a splnilo podmínky 8 žadatelů.

Nadace VIZE 97 podpořila 5 studentů celkovou částkou 170.000,- Kč.

Jedná se o průřezový projekt týkající se oblasti sociální, kulturní i vzdělávací.

ROK 2021

Do výběrového řízení se v roce 2021 přihlásilo a splnilo podmínky 13 žadatelů.

Nadace VIZE 97 podpořila 5 studentů celkovou částkou 150.000,- Kč.

Jedná se o průřezový projekt týkající se oblasti sociální, kulturní i vzdělávací.


Právě probíhá vyhodnocování žádostí pro rok 2023, příjem přihlášek byl uzavřen.

Více informací, včetně formuláře přihlášky naleznete na: www.vize.cz/stipendia