Podpora vzdělávání talentovaných studentů hudby

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 podporuje talentované studenty hudebních oborů.

Příjem přihlášek na rok 2022 bude otevřen co nejdříve.

 

Podpora hudebně talentovaných studentů je projekt volně navazující na projekt Podpora vzdělávání, který Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 založila v roce 1999.

Nový projekt je zaměřen na oblast kultury a jeho cílem je podpořit hudebně talentované, avšak sociálně znevýhodněné studenty ve věku od 14 do 25 let s trvalým bydlištěm v České republice, a pomoci jim rozvíjet jejich talent.

Více informací a formulář ke stažení na: www.vize.cz/stipendia

 


V dubnu 2020 bylo vyhlášeno nové výběrové řízení a studenti mohou Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 zasílat své žádosti o udělení finanční podpory. Termín uzávěrky by prodloužen do 30. září 2020. Více informací: www.vize.cz/stipendia

V roce 2019 získali podporu získali tři studenti – Martin Šulc, který studuje hru na akordeon, Sabina Snížková hrající na příčnou flétnu a Kateřina Straková, jež se věnuje sólovému zpěvu. S hodnocením talentů a nelehkým výběrem pomáhá nadaci dlouholetý spolupracovník a též dřívější stipendista stejného podpůrného programu pan Ondřej Lébr, který je dnes úspěšným hudebníkem a profesorem šířícím zájem o hudbu mezi mladou generací. Diplomy pro oceněné vytvořil renomovaný umělec Jiří Plieštik a paní Dagmar Havlová je studentům slavnostně předala na společném setkání, kterého se účastnil i pan Ondřej a JUDr. Gerhardt Bubník, díky jehož sponzorskému daru toto ocenění vzniklo.

Součástí podpory studentů byla i možnost veřejného vystoupení v Pražské křižovatce v rámci slavnostní akce Mikulášský charitativní bazar. Studenti vystoupili s vlastním repertoárem a připravili si i skladby, ve kterých účinkovali společně. Jejich vystoupení přispělo ke slavnostní předvánoční atmosféře a setkalo se s velkým ohlasem u návštěvníků bazaru.


Příjem přihlášek pro letošní rok bude otevřen v nejbližším období.

Více informací, včetně formuláře přihlášky naleznete na: www.vize.cz/stipendia