Podpora vzdělávání talentovaných studentů hudby

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 podporuje talentované studenty hudebních oborů.

Příjem přihlášek na rok 2021 je otevřen do konce října 2021.

Formulář je ke stažení  spolu s více informacemi na: www.vize.cz/stipendia

Podpora hudebně talentovaných studentů je nový projekt volně navazující na projekt Podpora vzdělávání, který Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 založila v roce 1999.

Nový projekt je zaměřen na oblast kultury a jeho cílem je podpořit hudebně talentované, avšak sociálně znevýhodněné studenty ve věku od 14 do 25 let s trvalým bydlištěm v České republice, a pomoci jim rozvíjet jejich talent.

 


V dubnu 2020 bylo vyhlášeno nové výběrové řízení a studenti mohou Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 zasílat své žádosti o udělení finanční podpory. Termín uzávěrky by prodloužen do 30. září 2020. Více informací: www.vize.cz/stipendia

V roce 2019 získali podporu získali tři studenti – Martin Šulc, který studuje hru na akordeon, Sabina Snížková hrající na příčnou flétnu a Kateřina Straková, jež se věnuje sólovému zpěvu. S hodnocením talentů a nelehkým výběrem pomáhá nadaci dlouholetý spolupracovník a též dřívější stipendista stejného podpůrného programu pan Ondřej Lébr, který je dnes úspěšným hudebníkem a profesorem šířícím zájem o hudbu mezi mladou generací. Diplomy pro oceněné vytvořil renomovaný umělec Jiří Plieštik a paní Dagmar Havlová je studentům slavnostně předala na společném setkání, kterého se účastnil i pan Ondřej a JUDr. Gerhardt Bubník, díky jehož sponzorskému daru toto ocenění vzniklo.

Součástí podpory studentů byla i možnost veřejného vystoupení v Pražské křižovatce v rámci slavnostní akce Mikulášský charitativní bazar. Studenti vystoupili s vlastním repertoárem a připravili si i skladby, ve kterých účinkovali společně. Jejich vystoupení přispělo ke slavnostní předvánoční atmosféře a setkalo se s velkým ohlasem u návštěvníků bazaru.


Příjem přihlášek pro letošní rok je otevřen do konce října 2021.

Více informací, včetně formuláře přihlášky naleznete na: www.vize.cz/stipendia