Men’s factor

Chceme to změnit!

Celá čtvrtina až polovina dětí na základní škole čelí podle průzkumů šikaně! Ale mnoho dalších případů zůstává skrytých.

Vzdělávací programy pro školy

Projekt Men’s factor se revoluční divadelní a interaktivní formou zaměří na problematiku šikany, násilí a dopadů jeho páchání. Děti se díky nim dozvědí zásady vypracované v duchu MEN’S FAKTORU, tedy jak nebezpečným situacím v první řadě předcházet, nebo pokud k násilí dojde, jak mu efektivně čelit a jak chránit sebe i ostatní. Navíc se žáci musí dozvědět i to, kam se mohou obrátit o pomoc. Součástí přednášek jsou i ukázky základů sebeobrany.

Projekt Men’s factor vznikl pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Vážíme si podpory sponzorů a dárcůfake rolex deepsea.

www.mensfactor.cz

mensfactor@mensfactor.cz


Tváře projektu


Vážíme si podpory sponzorů a dárců

Budeme vděční za finanční příspěvek, který můžeme ošetřit dárcovskou smlouvou uznatelnou jako potvrzení o zaplaceném daru pro daňové účely.

Navíc můžeme dárci vystavit certifikát společenské odpovědnosti, kterým se lze prezentovat – buďto na individuální částku, nebo na bronzové, stříbrné a zlaté úrovni (rozděleno dle výše daru –  100, 250 a 500 tisíc korun).

Ten usnadní firmám reporting v rámci povinnosti, kterou jim ukládá směrnice Evropské unie platná od 5. ledna 2023. V tomto reportu firmy musí prokázat, že se chovají vůči svému okolí společensky odpovědně a v jaké míře. 

Bankovní spojení:

CZK 2102134586/2700
ÚČEL: PROJEKT MEN’S FACTOR