Fond porozumění

Již od roku 1997 se díky tomuto sociálnímu projektu pod názvem
Malé konto dařilo pomáhat obyvatelům České republiky,
kteří se bez svého zavinění ocitli v nejrůznějších obtížných životních
situacích. Od roku 2000, kdy byl program přejmenován
na Fond porozumění, obdržela Nadace tisíce žádostí o pomoc
a za celou dobu trvání projektu přerozdělila více než 35
milionů Kč.