Nadační investiční fond

Nadace VIZE 97 vyhlašovala pravidelně výběrové řízení, v jehož rámci rozdělovala granty z Nadačního investičního fondu (NIF). Jednalo se o finanční prostředky poskytované státem několika důvěryhodným neziskovým institucím, jež měly povinnost je spravovat a dále rozdělovat do neziskového sektoru. V roce 2014 byla podpora ze strany Ministerstva financí ukončena. Celkově za 12 let existence projektu Nadace VIZE 97 rozdělila částku 10 669 406 Kč.