Podpora čečenských dětí

Od roku 2002 podporoval každý člen Nadace VIZE 97, včetně zakladatelů, čečenské děti, které strádaly fyzicky i citově. Tato adopce na dálku dětem umožnila absolvovat školní docházku, zakoupit pomůcky a částečně i hradit ošacení.