Podpora vzdělávání

Projekt Podpora vzdělávání byl založen v roce 1999 a za 15 let své existence jsme podpořili celkem 119 studentů, kterým jsme přerozdělili částku 4 547 000 Kč. V rámci projektu jsme také sedmkrát udělili Uznání za přínos k filozofii vzdělávání a za obnovu univerzitní myšlenky a zasloužilým profesorům jsme tak darovali celkovou částku 679 000 Kč. V posledních letech však vzniklo několik nadací, které se přímo zaměřují na podporu nadaných studentů. Věříme proto, že všichni studenti, kteří se na nás již nemohou obrátit s žádostí o finanční příspěvek, naleznou jinou neziskovou organizaci, která jim pomůže v naplnění jejich snů.