Povodně

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 pomohla od svého založení lidem a organizacím postiženým povodněmi ve dvou povodňových vlnách.

V roce 1997 se hlavním programem Nadace stala pomoc při první povodňové vlně, která zasáhla Moravu, Slezsko a východní Čechy. Nadace ve spolupráci s Divadlem na Vinohradech uvedla sedm benefičních představení hry Augusta Strindberga Královna Kristina s Dagmar Havlovou v hlavní roli. Dagmar Havlová postižené oblasti osobně navštívila. Po návštěvách a konzultacích se Nadace rozhodla věnovat výtěžek z představení na vybudování penzionu pro občany, kteří si z finančních důvodů nebo pro vysoký věk nebyli schopni obnovit záplavami zničené domovy. Penzion byl slavnostně otevřen v obci Mikulovice u Jeseníku 8. října 1998. Dalším projektem byly Besedy na vodě organizované s cílem vyjádřit lidem v zatopených oblastech solidaritu a podporu. Osmnácti besed, které se uskutečnily v nejvíce postižených regionech, se zúčastnilo 54 českých umělců.

Od roku 2002, kdy Českou republiku zasáhla druhá silná povodňová vlna, pomáhala Nadace VIZE 97 obětem povodní až do roku 2005. Stala se tak jednou z posledních organizací, která nezapomněla na hrůzu a ničivou sílu vody, jež v roce 2002 zpustošila velkou část Čech a připravila o domov stovky rodin. Ve veřejné sbírce určené na pomoc lidem postiženým povodněmi se podařilo získat více než 11 milionů korun. Prostředky byly poskytnuty například městu Bavorov na rekonstrukci základní školy, Poliklinice Denisovo nábřeží na zakoupení přístrojů zničených povodněmi, ZŠ Lyčkovo náměstí na obnovu školy, římskokatolické farnosti v Kralupech nad Vltavou na výstavbu školicího střediska, Dívčí katolické škole na vybavení tělocvičny, Divadlu pod Palmovkou, Zdravotnímu ústavu v Ústí nad Labem a mnoha dalším institucím a organizacím.

Nadace v roce 2004 povodňovou sbírku rozšířila a pomohla oblastem postiženým vlnou tsunami v jihovýchodní Asii. Prostřednictvím organizace Hand for Help podpořila částkou 200 tisíc korun českou zdravotnickou misi působící na Srí Lance, která pomáhala krátce po katastrofě ošetřovat zraněné.