Vybudování duchovně kulturního centra Pražská křižovatka

Pražská křižovatka je jedním z nejnáročnějších projektů Nadace
Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Základy duchovně kulturního
centra byly položeny v roce 1999, kdy byla mezi Nadací
VIZE 97 a Národním divadlem podepsána smlouva o pronájmu
tohoto odsvěceného chrámu na 99 let. Tím byl dán impulz
k započetí přípravných prací k rekonstrukci. Dne 9. ledna 2002
pak Úřad městské části Praha 1 vydal Nadaci VIZE 97 stavební
povolení a souhlas se započetím samotných stavebních prací.
Ještě v témže roce se podařilo dokončit jejich první etapu –
sanaci vlhkosti obvodových stěn. Další rok probíhala druhá
etapa, kdy byly především restaurovány nástěnné malby. V roce
2003 započala třetí stavebně nejdůležitější a nejrozsáhlejší
etapa rekonstrukce, která byla dokončena v létě roku 2004.
Dne 5. října 2004 byla v Pražské křižovatce poprvé slavnostně
udělena Cena Nadace VIZE 97 a její prostor tak začal plnit své
poslání.