Podpořte dobrou věc společně s námi!

Realizace jednotlivých projektů Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 by nebyla možná bez laskavých sponzorských darů společností a jednotlivců. Každý, byť jen drobný finanční dar nás přibližuje k našim VIZÍM, tzn. pomáhat tam, kde to je nejvíce potřeba. Budeme Vám proto velmi vděční, pokud se rozhodnete podpořit nás v našem úsilí.

V případě, že se rozhodnete finančně podpořit Nadaci VIZE 97, vyplňte prosím níže uvedený formulář, který nám poté odešlete. Na základě vyplněných údajů pro Vás připravíme darovací smlouvu, kterou pošleme k Vašemu podpisu na adresu uvedenou ve formuláři. Poté co obdržíte darovací smlouvu, je potřeba převést finanční dar na účet příslušného projektu, který se rozhodnete podpořit. Číslo účtu bude uvedeno v darovací smlouvě, případně jej naleznete ve formuláři v políčku „Účel daru“.

Žádáme všechny případné dárce, aby nás o svém sponzorském daru informovali pomocí níže uvedeného formuláře, případně na adrese nadace@vize.cz nebo na tel. čísle 234 097 811. Pouze tak můžeme připravit darovací smlouvu a následně Vám vyjádřit naše poděkování např. ve výroční zprávě nebo na našich internetových stránkách. Pokud nás chcete podpořit a nepřejete si vystavit darovací smlouvu, stačí poslat finanční dar na číslo účtu příslušného projektu. V takovém případě však budete uvedeni mezi anonymními dárci.

Formulář pro sponzory Nadace VIZE 97 – Fyzická osoba

Formulář pro sponzory Nadace VIZE 97 – Právnická osoba