Příběhy obětí domácího násilí

Příběh paní Míši

Podruhé se vdávala opravdu z lásky. S sebou do manželství přivedla i syna. Netušila, že sebe a své dítě vystaví bití (dřevěnou tyčí, vodítkem na psa) a trýznění (elektrickým paralyzérem, sezením ve studené vodě). Strach z ještě horších trestů jí bránil v hledání pomoci. Teprve po brutálním napadení své matky a po vlastním zranění volá syn policii, která manžela vykazuje ze společného obydlí. Míša na naléhání otce zbitého chlapce poprvé vypovídala na policii.  Manžel ji však po návratu domů naučil bitím tu „správnou výpověď“ a Míša šla na policii a učinila ji. Tehdy přišla o svého nejstaršího syna. Byl svěřen s jejím souhlasem do péče otce, prvního manžela.

Situace se relativně uklidnila, ale přišly další děti s tyranizujícím manželem. Plakaly, hraním dělaly nepořádek, občas něco vylily – to vše přivádělo mažela k zuřivosti. Do této situace se narodil nejmladší syn. Míša opět snášela facky, kopance a rány pěstí. Žila v neustálém strachu o sebe i děti. Zbytek sil a odvahy sebrala Míša ve chvíli, kdy muž vyhrožoval, že zabije dvouměsíčního kojence.

 Sociální pracovnice na městském úřadě jí pomohly odejít s dětmi od manžela zprostředkovaly jí pobyt v  azylovém domě ACORUS. Využívá kromě ubytování také právní pomoc, sociálně právní poradenství, skupinovou i individuální psychoterapii, společně s dětmi chodí do kroužku keramiky, dětí využívají pohybových aktivit i jednorázových akcí a výletů.

Podle nového Zákona o obětech trestných činů spadá Míša do kategorie zvlášť zranitelných obětí, kterým přináleží právo obzvlášť šetrného zacházení ze strany policie a ostatních orgánů činných v trestním řízení. Během soudního líčení využila Míša možnosti vypovídat jako svědek u soudu bez přítomnosti manžela. Stejně tak využila i možnosti požádat soud, aby ji informoval v případě propuštění manžela z vazby. Učinila písemné Prohlášení o dopadu trestné činnosti na její život, neboť říci je ústně před soudem v přítomnosti manžela, by zatím nedokázala.

Příběh náctileté dívky

Obětí domácího násilí není jen ten, kdo schytává rány. Ale trpí i přihlížející děti, které denně koukají a poslouchají, jak jeden rodič ubližuje druhému. Bojí se o svého blízkého i o sebe, strádají citově, chybí jim pocit jistoty a mohou zažívat stejná traumata jako osoba, proti které je násilí namířeno.

V takové situaci se ocitla dívka (14), která poslední dva roky přihlížela fyzickému násilí namířenému proti své mamince. Sebrala odvahu a svěřila se učitelce ve své škole. Paní učitelka skvěle zafungovala, nasměrovala obě na centrum krizové pomoci a pomohla dívce i její matce sehnat bydlení. Paradoxně teprve po odstěhování z násilné domácnosti však dívka začala trpět nechutenstvím, psychosomatickými potížemi, nemohla se soustředit na učení, zhoršil se její prospěch i sociální vazby se spolužáky. Potřebovala terapeutickou pomoc, aby mohla hrůzné zážitky a traumatické období uzavřít a vyjít vstříc nové kapitole ve svém životě. Příběh má dobrý konec, dívka se s protrpěným násilím vypořádala, byla přijata na svou vysněnou střední školu, získala znovu sebevědomí a nyní se těší z běžných starostí dospívajících.

Příběh muže…

Poradnu navštívil v doprovodu své kamarádky muž, který popisoval násilí zažívající ze strany manželky již dlouhou dobu. Ta ho ponižovala, byla nespokojená s tím, že málo vydělává, veškeré peníze šly na účet, ke kterému on neměl přístup. Někdy dostával kapesné. Když šel se synem ven, musel poprosit svou ženu o peníze na limonádu či zmrzlinu. Pracoval na směny, po noční však nesměl jít spát, dokud neudělal vše, co mu žena nařídila. Když se mu práce nedařila nebo byl unavený, byla hodně vulgární a neváhala muže uhodit čímkoliv, co měla zrovna po ruce. Nikdy se jí nebránil, protože věděl, že by vše obrátila proti němu. Bál se jí. Aby doma vydržel, začal pít. Impulzem vyhledat pomoc, podobně jako u ženských obětí, byl jeho zhoršující se vztah se synem, který se víc klonil k matce, otce nerespektoval, vysmíval se mu, choval se k němu jako jeho matka. To bylo muži velmi líto a chtěla vztah se synem zachránit. Od ženy se odstěhoval na ubytovnu a potřeboval poradit, jak postupovat, aby o syna nepřišel. A také potřeboval pomoc se závislostí na alkoholu.

text