Mikulášský charitativní bazar

Předsedkyně Správní rady a zakladatelka Nadace Dagmar Havlová iniciovala myšlenku pořádat každoročně charitativní bazar. Cílem bazaru je sdružit neziskové organizace, vzájemnou spoluprací je propojit a umožnit jim prezentovat svoji činnost a práci přidružených organizací, například chráněných dílen či stacionářů. Příznivci Mikulášského charitativního bazaru mohou akci navštívit každý rok 5. prosince v odpoledních hodinách v Pražské křižovatce.

 

V roce 2019 se akce zúčastnily tyto neziskové organizace:

Nadační fond Slunce pro všechny

Nadace Charty 77 – Konto Bariéry

Mamma HELP z.s.

Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského v Praze

Občanské sdružení Laudovka

ACORUS – skutečná pomoc obětem násilí

Dílny tvořivosti o.p.s.