Mikulášský charitativní bazar

Předsedkyně Správní rady a zakladatelka Nadace Dagmar Havlová iniciovala myšlenku pořádat každoročně charitativní bazar. Cílem bazaru je sdružit neziskové organizace, vzájemnou spoluprací je propojit a umožnit jim prezentovat svoji činnost a práci přidružených organizací, například chráněných dílen či stacionářů. Příznivci Mikulášského charitativního bazaru mohou akci navštívit každý rok 5. prosince v odpoledních hodinách v Pražské křižovatce.