Cena Václava Havla za rozvoj občanské společnosti

Cenu Václava Havla za rozvoj občanské společnosti (The Václav Havel Award for the Advancement of Civil Society) uděluje uděluje Spolek Amerických přátel České republiky (The American Friends of the Czech Republic).

V roce 2018 –  Frederic Malek za celožitovní přínos při prohlubování vztahů mezi ČR a USA.