Kolorektální karcinom

Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, PhD Přednosta Interní kliniky 1. LF UK a UVN Praha

Kolorektální karcinom (KRK), zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku, představuje především ve vyspělých zemích významný zdravotní problém. Česká republika (ČR) patří celosvětově mezi země s nejvyšším výskytem této malignity, která je zde druhým nejčastějším nádorovým onemocněním hned za karcinomem prostaty u mužů a prsu u žen.

Riziko vzniku kolorektálního karcinomu zvyšují faktory vnějšího a vnitřního prostředí. Za zcela nevhodnou v tomto směru považujeme zvýšenou konzumaci uzených, konzervovaných a smažených jídel s vysokým podílem živočišného tuku a červeného masa („fastfoody“, klobásy, salámy, atd.). Mezi další rizikové faktory patří obezita, diabetes mellitus (cukrovka), kouření, konzumace alkoholu a v neposlední řadě také sedavý způsob života. Naopak příznivý efekt má zařazení ryb či vlákniny do jídelníčku a pravidelná fyzická aktivita. Z neovlivnitelných faktorů vnitřního prostředí je nutno zmínit vyšší riziko u jedinců, kterým byl zjištěn adenomový polyp, či se již pro KRK léčili, dále výskyt nádoru kolorekta u blízkých příbuzných do 60 let věku. Rizikovou skupinu představují také pacienti s chronickými střevními záněty (Crohnova choroba, Ulcerózní kolitida) a vrozené dědičné syndromy např. familiární adenomatózní polypóza.

Nádorové onemocnění ve svém časném stádiu probíhá často nenápadně, může být úplně němé, nebo se projevit klinickými příznaky, mezi které patří krev ve stolici, střídání průjmu a zácpy či pocit nedokonalého vyprazdňování. Dalšími varovnými známkami jsou nápadný váhový úbytek a bolesti břicha. Každý z výše uvedených příznaků by měl být konzultován s praktickým lékařem, který rozhodne o dalším postupu.

Naprostá většina kolorektálních karcinomů (cca 80%) vzniká z přednádorových lézí v tlustém střevě, tzv. adenomových polypů. Jedná se o nezhoubné „střevní výrůstky“, jejichž výskyt je výrazně vyšší ve věku nad 50 let. Přeměna nezávažných adenomových polypů ve zhoubný nádor je relativně pomalá, trvá cca 5-10 let. Tato skutečnost nám dává dostatečný prostor pro preventivní vyšetření. Při dobře prováděné prevenci lze polypy najít, endoskopicky (tzn. bez operace) odstranit a zabránit tak vniku malignity se všemi nepříjemnými důsledky. Bohužel mnoho pacientů se ostýchá svěřit se se svýmy problémy lékaři, jelikož témata týkající se stolice a vyprazdňování mohou někomu znít nepříjemně až odpudivě.

Pro osoby ve věku nad 50 let, které nemají žádné výše zmíněné příznaky, nikdy se sami a ani jejich nejbližší příbuzní neléčili s nádorovým onemocněním tlustého střeva je v ČR k dispozici tzv. „screeningový“ program kolorektálního karcinomu. Bezpříznakovým jedincům ve věku od 50-54 let je praktickými lékaři a gynekology u žen, nabízen zdarma test na skryté (okultní) krvácení do stolice (TOKS), který spočívá v odběru vzorku stolice pomocí testovací tyčinky do speciální nádobky nebo na tzv. psaníčko, ve kterém lze následně chemicky odhalit stopy krve. Při pozitivitě testu je indikováno provedení kolonoskopie, vyšetření tlustého střeva pomocí ohebného přístroje, která zjistí příčinu skrytého krvácení do stolice. Pozitivní výsledek TOKS tedy automaticky neznamená přítomnost nádoru tlustého střeva, ale přítomnost krve ve stolici, která může být způsobena hemoroidy, polypy, zánětem, nádorem střeva aj. Ve věku nad 55 let je možno pokračovat ve vyšetřování stolice na okultní krvácení ve dvouletém intervalu, nebo absolvovat tzv. primární screeningovou kolonoskopii, tedy kolonoskopii bez předchozího TOKS, v desetiletém intervalu.

Díky zdokonalování moderních technologií je v dnešní době možné vyšetřit tlusté střevo i pomocí miniaturní kapsle s kamerou na obou koncích, která po polknutí prochází bezbolestně zažívacím traktem a pořizuje obrazovou dokumentaci. V případě pozitivního nálezu je však vždy nutné provést klasickou kolonoskopii k odebrání vzorků nebo odstranění polypu. Kapslová kolonoskopie není hrazená pojišťovnami. V současné době lze vyšetření bezplatně podstoupit pouze v rámci studií, při kterých následuje tentýž den standardní kolonoskopie. Kapslovou kolonoskopii lze t.č. objednat na endoskopické recepci ÚVN Praha (www.uvn.cz) či v IKEM, FN Hradec Králové a GEP clinic.

Léčba kolorektálního karcinomu závisí na pokročilosti onemocnění. Velmi malé nádory rostoucí jen ve sliznici střeva lze odstranit endoskopicky, bez nutnosti chirurgického výkonu. U pokročilejších onemocnění je základem operace a protinádorová (onkologická) léčba. Podstatou chirurgické léčby je odstranění nádoru a lymfatických uzlin. V rámci onkologické léčby se využívá chemoterapie a u karcinomu konečníku léčba zářením (radioterapie). Chirurgická a onkologická léčba se často kombinují.

Kolorektální karcinom je jeden z nejčastějších nádorů v České republice s velice vážnými důsledky. Jeho vzniku lze předcházet dodržováním zásad zdravé životosprávy a důsledným prováděním prevence. Rozhodující pro prognozu onemocnění je časné endoskopické vyšetření a včas zahájená adekvátní léčba.