our replica breitling watches are wonderful for you, we offer you fake rolex for sale & favorite fake breitling watches, tag heuer, omega watches, all fake watches are excellent and

Historie kostela

Stručná historie Pražské křižovatky

927

český kníže Václav zakládá kostel sv. Vavřince

12. st.

archeologicky doložená stavba románské rotundy sv. Vavřince

1232

pravděpodobné datum, kdy se u sv. Vavřince usídlili templáři

1312 – 1313

po zrušení templářského řádu kupují dvůr s kostelem johanité; ti jej hned následujícího roku prodávají dominikánkám z kláštera sv. Anny na Újezdě.

po r. 1313

dominikánky využívají kostel sv. Vavřince, zatímco se západně od něj staví nová loď s emporou jeptišek

v 2. pol. 14.st.

je stržen templářský kostel, aby mohl být dostavěn východní závěr chóru a propojen se stejně širokou lodí.

po r. 1372

nástěnné malby v presbytáři (zvl. Oplakávání Krista, Sedmero svátostí a Klanění tří králů) jsou unikátním dílem Mistra třeboňského oltáře. – Po svém dokončení se stal klášterní kostel, zasvěcený sv. Anně, jednou z nejvýraznějších novostaveb mendikantské architektury na Starém městě pražském.

v 1.pol.15.st.

jako jediný z pražských kostelů je nedotčen husitskými válkami; po nich se však ocitá na mizině

1553

v klášteře, kde strávil poslední léta svého života, byl pohřben kronikář Václav Hájek z Libočan

1616

kostel s klášterem opraven přičiněním královny Anny, manželky krále Matyáše

1676

nově vybudován chór jeptišek

1727

dokončena štuková výzdoba interiéru

1782

(za Josefa II.) klášterní kostel zrušen, odsvěcen a prodán za 19 tisíc zl.

1795

objekt získává dvorní tiskař Jan Ferdinand ze Schönfeldu, který tam 1816 zřizuje tiskárnu

1880 – 1884

odstraněna tři horní patra věže a stržena gotická klenba

1956 – 1957

archeologický průzkum celé východní části kostela

od 70.let 20.st.

probíhají v kostele s přestávkami opravy vnějšího pláště kostela a krovu včetně střechy

1992 – 93

rekonstrukce středního křídla pro baletní soubor Národního divadla

1997

založena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Jedním z hlavních programů se stala právě „Obnova kostela sv. Anny“. Nadace si jej pronajala od ND na 99 let za symbolickou jednu korunu

1998 – 2004

rekonstrukce kostela sv. Anny ve třech etapách podle návrhu arch. Evy Jiřičné ; instalace „oltářního obrazu“ – kresby A. Šimotové Extatická postava

2004

5. října, u příležitosti slavnostního předání Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 prof. Petru Vopěnkovi, zahájila svou činnost PRAŽSKÁ KŘIŽOVATKA

2015-2016

rekonstrukce fasády a střechy kostela