our replica breitling watches are wonderful for you, we offer you fake rolex for sale & favorite fake breitling watches, tag heuer, omega watches, all fake watches are excellent and

O projektu

Projekt „Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku“

kolorektal

Karcinom tlustého střeva byl ještě před několika lety nejčastějším zhoubným onemocněním u nás a jeho výskyt měl stále stoupající trend.  Česká republika tak držela neslavný primát v celosvětovém měřítku.

Snaha lékařů nestačí a je prokázáno, že preventivní programy nabývají na důvěryhodnosti, pokud je prosazují i osoby z jiného prostředí. Tuto skutečnost si uvědomila i paní Dagmar Havlová, předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, která v roce 1998 založila projekt Včasné diagnózy a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Po konzultacích s představiteli České gastroenterologické společnosti stanovila na konci devadesátých let společný postup, spočívající zejména ve zprostředkování řady setkání rozhodujících činitelů a shánění finančních prostředků. Výsledkem bylo vyhlášení národního programu založeného na vyšetření stolice a koloskopii v roce 2000. Díky úsilí paní Dagmar Havlové se podařilo získat dotaci v celkové částce 300 000 000 Kč, která umožnila vybavení husté sítě endoskopických pracovišť tak, aby mohla dostát vysokým nárokům preventivního programu. Za 7 let od svého založení se program stal ve společnosti všeobecně známým. Počet vyšetření stolice na krvácení se zvýšil 16x, počet koloskopií 1,6x a stal se tak srovnatelným s počty koloskopií v USA nebo v Německu. Program získal značnou pozornost světové lékařské veřejnosti a odborníci z České gastroenterologické společnosti jej měli možnost opakovaně prezentovat na nejrůznějších vědeckých fórech. Z jejich iniciativy a za účasti paní Dagmar Havlové se v roce 2002 uskutečnilo mezinárodní sympozium ve Vídni obsáhle referované v rakouských sdělovacích prostředcích, jehož se zúčastnili odborníci z patnácti evropských i mimoevropských zemí. Nadace VIZE 97 se v následujícím období soustředí zejména na rozvíjení medializace programu, podporu špičkových pracovišť a propagaci domácích vědeckých projektů vyplývajících z dat získaných v rámci programu. Vedle preventivního programu představujícího prevenci sice nesmírně cennou, avšak více méně pasivní, bude prosazovat i zdravý způsob života, znamenající ve svém důsledku skutečný pokles tohoto zhoubného onemocnění. Součástí medializace bude zdůraznění nutnosti aktivního přístupu našich obyvatel k prevenci vůči této nemoci.

Vzniklo několik verzí televizního spotu, ve kterých známé osobnosti vyzývají k návštěvě lékaře. Na tuto úspěšnou spolupráci s Českou televizí se Nadace VIZE 97 rozhodla navázat i v roce 2014 a výsledkem bylo natočení nového spotu v Pražské křižovatce. Na spot se můžete podívat zde.

Odborný článek Prof. MUDr. Miroslava Zavorala, PhD k problematice kolorektálního karcinomu