Chci také přispět

10. výročí založení Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

První letní den roku 1997 založila paní Dagmar Havlová nadaci s názvem VIZE 97. Dnešním dnem tedy slavíme již deset let úspěšného působení v neziskovém sektoru. Toto jubileum vyzývá k zamyšlení a také k bilancování. Čeho se Nadaci za tuto dobu podařilo dosáhnout? Co vše se povedlo? Jaké vize má Nadace v nejbližších letech?

Dokončené programy, jako je například Průchod valem Prašného mostu, jenž spojuje dolní část Jeleního příkopu s horním, dále Lávka přes Chotkovu silnici či humanitární pomoc oblastem postižených povodněmi dokazují, že Nadace VIZE 97 dokázala koordinovat a završit i takto velké a náročné projekty. Vedle těchto úkolů se však Nadace věnovala, a stále věnuje, velkému množství programů s širokou škálou působnosti. V oblasti sociální je základním kamenem Nadace projekt Fond porozumění, jenž neustále pomáhá potřebným a zejména domovům pro seniory či hospicům. Dále je to podpora čečenských dětí či poskytování grantů z Nadačního investičního fondu (NIF). Velké úsilí je vynakládáno na rekonstrukci kostela sv. Anny, Pražské křižovatky. Nadaci čeká nelehký úkol, totiž shromáždit dostatek finančních prostředků na opravu střechy a fasády kostela. V oboru zdravotnictví prosadila paní Havlová v rámci projektu Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku zásadní věc, tou je bezplatné poskytnutí diagnostického testu všem občanům České republiky, kterým je 50 let věku a více. Důležitá je především prevence, Nadace se proto v současné době zaměřuje na mediální kampaně a na šíření osvěty. V oblasti vzdělávací pomohla Nadace mnohým vysokoškolským studentům při jejich studiu na zahraničních univerzitách. Mnozí z nich svůj vděk Nadaci oplácí a spolupracují s ní či jí podporují.

Deset let perné práce, deset let vazeb s mnohými dobrovolníky a pomocníky, deset let napomáhání dobrým věcem. Doufáme, že za další desetiletí bude ohlédnutí za činností Nadace VIZE 97 také tak obsáhlé a úspěšné, a že se podaří uskutečnit mnoho dobrého.

Dovolte, abychom srdečně poděkovali všem těm, kteří Nadaci nezištně pomáhají, těm kteří podporují svými sponzorskými dary naše mnohaleté úsilí. Těšíme se velmi na další spolupráci s Vámi v nadcházejících letech.