Chci také přispět

Krásné sváteční dny z VIZE 97

Drazí přátelé, milí podporovatelé,

rok se s rokem sešel a my vám z Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 přejeme krásné, poklidné a radostné sváteční dny, mnoho štěstí, lásky, úspěchů a především zdraví v roce 2022.

Děkujeme za přízeň a podporu v roce 2021 – ač už byly poslední roky sebetěžší, solidarita a vzájemná pomoc se ukázaly být správnou cestou z mnoha problémů.

V roce 2021 jsme šili a distribuovali roušky, rozváželi pomoc složkám IZS, sociálním pracovníkům i dětem v dětských domovech. Pomáhali jsme obcím postiženým tornádem na Jižní Moravě, vytvořili nový program na podporu obětí domácího násilí či opětovně ocenili výjimečně talentované studenty stipendiem naší Nadace. Za dodržení přísných pravidel bezpečnosti zdraví jsme také oslavili dvě významná životní jubilea pana prezidenta Václava Havla – jeho nedožité 85. narozeniny a 10. výročí úmrtí. Vydávali se pamětní listy, odhalovali busty, uspořádána byla velká výstava v Pražské křižovatce…a mnoho dalšího.

V nadcházejícím roce je před námi opět mnoho práce a projektů kulturního, vzdělávacího a zdravotního charakteru. Již nyní se těšíme, jak společně s Vámi budeme všechny naše plány plnit.

Děkujeme za Vaši podporu, bez ní by to nešlo – dodává nejen smysl naší práci, ale i energii a elán, se kterými se snažíme naše cíle vždy naplňovat.

Srdečně zdraví

Vaše VIZE 97