Chci také přispět

25 let Nadace VIZE 97

Jsme hrdí na to, že už 25 let se Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 pyšní svými charitativními a prospěšnými činnostmi a projekty! Naše aktivity pro nás všechny znamenají velké pracovní nasazení a velkou výzvu pomáhat tam, kde to potřebují nejvíc. Za těch 25 let jsme zachránili i mnoho životů tím, že jsme celoplošně pokryli Českou republiku preventivní péčí rakoviny tlustého střeva a konečníku, stále pokračujeme sháněním financí na nové přístroje. Opravili jsme kostel sv. Anny, obnovili fresky a vybudovali duchovně kulturní centrum Pražská křižovatka. Finančně podporujeme studenty hudebních oborů, týrané ženy i muže, samoživitelky. Pomáháme v sociálních zařízení, azylových domech, při přírodních katastrofách a reagujeme na potřeby společnosti.
Pomáháme od miminek až po seniory. Když je potřeba, zmobilizujeme naše ženy ku pomoci šití roušek pro zdravotnická zařízení.
To vše jsme podpořili a budeme tak činit i nadále.

Seznam událostí od vzniku Nadace VIZE 97

 1997

Založení Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Podpora obcí zasažených povodní

1998

Otevření lávky přes Chotkovy sady

1999

Historicky první předání Ceny VIZE – Karl H. Pribram

Zahájení projektu Fond vzdělávání – podpora českých studentů při studiu v zahraničí

2000

Nastolení prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku – vybavení zdravotnických zařízení diagnostickými přístroji

2001

Cílená podpora seniorů s cílem upozornit na nedostatečnou péči v této oblasti

2002

Slavnostní otevření průchodu valem prašného mostu

Podpora čečenských dětí

Podpore obětem povodní (až do roku 2005)

2003

Vznik projektu Arboreta Dagmar a Václava Havlových v Lysé nad Labem

2004

Slavnostní otevření kostela sv. Anny – Pražské křižovatky

Otevření Mamma help centa v Brně (pomoc osobám s karcinomem prsu)

2005

První ročník nového projektu „Mikulášský charitativní bazar“ v Pražské křižovatce

2006

Oslava 70. narozenin Václava Havla v Pražské křižovatce (2000 hostů)

2007

Výročí 10 let od založení Nadace

2008

Podpora seniorů formou ozdravného pobytu v přímořském letovisku

2009

„Už je to tady“ – koncert k výročí 20 let od Sametové revoluce pořádaný Nadací VIZE 97.

2010

Pomoc obětem zasaženým ničivým zemětřesením na Haiti

2011

Organizace posledního rozloučení s panem prezidentem Václavem Havlem

2012

Přejmenování Letiště Praha na Letiště Václava Havla

2013

Vznik projektu „Kancelář Václava Havla“

Návštěva Jeho Svatosti dalajlámy v Kanceláří VH a setkání s DH

2014

Předání šeku na nákup přístroje ERBE klinice hepatogaastroenterologie pražského IKEMU

2015

Spuštění virtuální prohlídky Kanceláře Václava Havla

Příprava a realizace pásma koncertů s názvem „Jaroslav Svěcený – Housle a Houslaři aneb Setkávání v Pražské křižovatce“ – výtěžek byl určen na novou fasádu kostela

2016

Připomínka 5 let od úmrtí VH a nedožitých 80. narozenin:¨

Výstava fotografií v Pražské křižovatce

Umístění srdce od Kurta Gebauera na nově přejmenované náměstí Václava Havla

2017

Oslava 20 let založení Nadace

První ročník Charitativní galavečeře na podporu činnosti Nadace

2018

Vznik nového projektu na podporu osob ohroženým domácím násilím a samoživitelů

2019

Vznik nového projektu „Podpora talentovaných studentů“

2020

Vznik iniciativy na podporu šití roušek při počátcích covidové pandemie – ušité roušky Nadace věnovala do vybraných zdravotnických zařízení

2021

Založení veřejné sbírky na podporu postižených oblastí zasažených tornádem na Jižní Moravě

Předání finančních i nefinančních darů to těchto oblastí

2022

Výročí 25 let od založení Nadace

Podpora válkou zasažené Ukrajiny

Děkujeme všem, kteří s námi pomáhají a podporují nás.