Chci také přispět

26 let Nadace VIZE 97

Před 26 lety založila paní Dagmar Havlová společně se svým manželem, Václavem Havlem Nadaci
VIZE 97, která bude reagovat na aktuální i budoucí potřeby občanů.


Loňský dvacátý šestý rok byl ve znamení pomoci ženám a dětem ve válkou zasažených oblastech
Ukrajiny. Rozváželi jsme radost v podobě sladkostí do českých nemocnic, domů sociálních služeb,
pečovatelských center, dětských domovů a domovů důchodců. Pomohli jsme opuštěným pejskům
v útulcích. V Pražské křižovatce jsme zrealizovali řadu vydařených akcí a předali jsme Cenu Nadace
VIZE 97 manželům Hadravovým. A jako vždy jsme pokračovali v prověřených projektech na poli
zdravotnictví, kultury i v sociální oblasti, navázali jsme nové spolupráce a záštitou podpořili řadu
aktivit. Zintenzivnili jsme úsilí pomoci obětem domácího násilí, které kulminovalo v době covidové. A
už máme velké plány, jak pomůžeme v roce číslo 27.