Chci také přispět

„Arboretum Dagmar a Václava Havlových“

Paní Dagmar Havlová projednávala na schůzce v sídle nadace projekt Dr. Stuarta „Arboretum Dagmar a Václava Havlových“. Po odborném přesunu vzácných stromů a dřevin do Ostré nad Labem se plánuje vytvořit park, který poskytne nový výchovný, historický a genetický zdroj pro laickou i odbornou veřejnost.