Chci také přispět

Benefiční koncert věnovaný prezidentu Václavu Havlovi

Paní Dagmar Havlová se zúčastnila mimořádného benefičního koncertu věnovaného prezidentu Václavu Havlovi, jeho odkazu a 30. výročí sametové revoluce.
Součástí programu paní Havlové byla také prohlídka protonového centra ELI Beamlines.

Koncert se konal ve výzkumném laserovém centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech a připravil jej pan Ondřej Lébr, dlouholetý podporovatel Nadace a jejích projektů. Své zkušenosti a profesionalitu uplatňuje též v její odborné komisi při výběru talentovaných studentů hudby, kterým Nadace každoročně v rámci jednoho ze svých programů poskytuje studijní stipendia.
Na tento i další projekty Nadace VIZE 97 bude věnován výtěžek z celé kulturní akce, celkem více než 100 tisíc korun. Kromě uměleckého přednesu Marka Ebena, který přečetl citáty Václava Havla, si diváci poslechli i hru na harfu Jany Bouškové a houslové vystoupení Josefa Špačka.