Chci také přispět

Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 pro prof. Stanislava Grofa

Laureátem letošní Ceny Nadace VIZE 97 se stal známý psycholog a psychiatr českého původu, prof. Stanislav Grof. V dopolední debatě na téma „Nové perspektivy v psychiatrii a psychologii“ diskutoval s kolegy z oboru a s přizvanými hosty názory na vývoj psychiatrie a prezentoval své výsledky mnohaletých výzkumů, které získal díky praxi metody holotropního dýchání. Odpoledne byl pak Stanislav Grof slavnostně oceněn předsedkyní Správní rady, paní Dagmar Havlovou, a prezidentem Václavem Havlem. Získal od Nadace VIZE 97 pamětní diplom a berlu sv. Vojtěcha, jako hluboký projev uznání a obdivu k jeho práci.

Prof. MUDr. Stanislav Grof – životopis

Prof. MUDr. Stanislav Grof (l931) se narodil a vystudoval medicínu v Praze. Spoluzakládal Výzkumný ústav psychiatrický, kde se věnoval zkoumání účinků psychedelik na lidskou psychiku a terapeutickému užití LSD v případě duševní nemoci.

Od ledna 1967, na pozvání Výzkumného psychiatrického střediska Univerzity J. Hopkinse v Baltimore (Maryland USA), pokračoval ve výzkumech v USA. V r. 1969 se zde stává vedoucím (Chief of Psychiatric Research) výzkumů změněných stavů vědomí a profesorem psychiatrie na Univerzitě J. Hopkinse. V r. 1972 publikuje svoji první knihu “Oblasti lidského nevědomí” (Realms of the Human Unconscious).

V r. 1972 se také stává vědeckým pracovníkem Esalen Institutu v Big Sur v Kalifornii. Tam má možnost shrnout své dosavadní poznatky a se svou ženou Christinou vytváří a rozvíjí metodu holotropního dýchání. Tato metoda aktivního autoterapeutického změněného stavu vědomí umožňuje dostat se bez použití drog do oblastí nevědomí, opětovně prožít jeho obsahy, což může mít v případě potlačených traumat uvolňující, úlevný a ozdravný efekt. A dále umožňuje přesah do transcendentních oblastí lidské psychiky.

Jako psychoterapeut hledá Stanislav Grof, ve snaze překonat v té době vládnoucí behaviorismus a úzce biologický freudismus, hlubší psychologické souvislosti procesu růstu a zrání lidské osobnosti. Spolu s Abrahamem Maslowem a Anthony Sutichem (zakladateli Společnosti humanistické psychologie) si uvědomuje, že chybí nesmírně důležitý prvek – duchovní rozměr lidské psychiky.

S. Grof, A. Maslow a A. Sutich zakládají už v r. 1968 Společnost pro transpersonální psychologii, spojující všechny ty, kdo chápou lidskou existenci v její celistvosti tvořené množstvím neoddělitelných souvislostí subjektivních, společenských, ekologických i kosmických. S. Grof přispěl během následujících let svojí teoretickou prací i praktickými terapeutickými výsledky významnou měrou k rozvoji a konstituování této moderní oblasti a k celkovému posunu náhledu na lidskou psychiku.

Je přirozené, že se transpersonální psychologie začala brzy spojovat a prolínat s dalšími vědními obory, s nimiž postupně vytvořila zázemí nového vědeckého paradigmatu – nového vědeckého myšlení. Tak se na konci sedmdesátých let vytváří Mezinárodní transpersonální společnost, která se stává interdisciplinární vědeckou organizací, podporující úsilí o formulaci holistického pojetí lidské bytosti i jejího vztahu ke světu a kosmu. Patří sem jména jako Fritjof Capra, Werner Heisenberg, David Bohm, Gregory Bateson, Hazel Hendersenová, Karl Pribram, Alan Wats, Ralph Metzner, Ruppert Sheldrake, Ram Dass, Gabriela Roth a další

Je také přirozené, že nové paradigma (ve skutečnosti původní, pradávný náhled na svět) narazilo. A až do této doby – ačkoli už André Malraux nazval 21. století stoletím spirituality – stále naráží na starý vědecký názor obhajující přežitou a nefunkční možnost absolutní poznatelnosti světa pouze rozumem.

Stanislav Grof se svou vynikající ženou a spolupracovnicí Christinou v současné době žije v Mill Valley poblíž San Franciska, kde se věnují převážně profesionálnímu výcviku terapeutů holotropní metody a transpersonální psychologii.

Více fotografií z ceremoniálu najdete zde.

Více fotografií z debaty najdete zde.