Chci také přispět

Cena VIZE 97 in memoriam pro prof. Petruska

V den nedožitých 76. Narozenin prezidenta Václava Havla se uskutečnil v Pražské křižovatce v pořadí již čtrnáctý roční Ceny VIZE 97. Prof. PhDr. Milosav Petrusek, CSc., významný český sociolog a vysokoškolský pedagog, byl již na počátku letošního roku zvolen Správní radou Nadace a poradním sborem Ceny VIZE 97 jako další laureát Ceny. I přes náhlý odchod pana prof. Petruska v srpnu letošního roku, se podařilo připravit knihu „Společnost a kultura“, na které pan Petrusek pracoval několik měsíců. Knihu je možné si již nyní objednat na stránkách.

Součástí celodenního program byla dopolední veřejně přístupná panelová diskuse, kterou moderoval PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. a kterého ještě doplnili Doc. PhDr. Martin Bútora, Prof. Miloš Havelka, CSc., PhDr. Helena Kubátová, Ph.D., Mgr. Petr Lupač, Mgr. Miroslav Paulíček a Prof. Johann Arnason. Rozprava se setkala s velkým úspěchem, o čemž svědčí i plný sál Pražské křižovatky. Připravujeme pro Vás také zvukový záznam, který bude brzy k dispozici na našich stránkách.

V odpoledních hodinách se uskutečnil slavnostní ceremoniál, který navštívilo vice jak 500 hostů. Naprosto zaplněná Pražská křižovatka tak byla svědkem dojemného, ale zároveň velmi důstojného ceremoniálu předání Ceny VIZE 97. Jako první promluvila paní Havlová, která připomněla historii vzniku Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a především samotné Ceny VIZE 97. Slíbila také, že tradice předávání Ceny Nadace VIZE 97 bude zachována i v letech příštích. Moderátorka ceremoniálů, paní Táňa Fischerová, dále přivítala Doc. Martina Bútoru, který se s velkým citem zhostil laudatia věnovaného jeho blízkému příteli panu Petruskovi.

Poté došlo k samotnému vyvrcholení celého podvečera, slavnostnímu předání Ceny Nadace VIZE 97, kdy z rukou paní Havlové převezl pamětní diplom a berlu sv. Vojtěcha autora Jiřího Plieštika, vnuk pana profesora Petruska, pan Jan Holub. Ten pro převzetí Ceny pronesl krátkou řeč a přečetl úryvek z knihy jeho dědečka – Společnosti pozdní doby – Vbábelské knihovně Jorgeho Luise Borgese.

Tradiční ceremoniál doplnil svým vystoupení Pražský studentský orchestr v čele s dirigentem Chuhei Iwasakim. Orchestr zahrál například Antické tance a árie od Ottorino Respighi, nebo Alla Rusticu od Antonia Vivaldiho. Na závěr ceremonie vystoupila Lenka Kozderková a Markéta Mazourová, se skladbu „Transformation“. V průběhu celého večera měli hosté možnost si prohlédnout výstavu fotografií pana prezidenta, kterou připravil fotograf Alan Pajer.

Na podvečerní program oslav připravila Nadace VIZE 97 ve spolupráci Českou mincovnou a Aukční síní Vltavín dobročinnou aukci, jejímž předmětem byly unikátní medaile vydané na počest prezidenta Václava Havla. Omezená série vyšla v počtu deseti zlatých kilogramových, deseti platinových půlkilogramových a deseti stříbrných kilogramových medailí a navázala na březnovou emisi zlatých půluncových a stříbrných uncových medailí, která je již zcela vyprodána.

Po 18 hod tak v Pražské křižovatce započala dražba pamětních medailí z dílny České mincovny. Dražila se zlatá, platinová a stříbrná podoba, všechny s pořadovým číslem 1. Vyvolávací cena zlaté medaile byla stanovena na 1 450 000 Kč, což je i částka za kterou se medaile nakonec i vydražila. Platinová medaile nelezla svého majitele za částku 820 000 Kč. Největší souboj však proběhl o stříbrnou pamětní medaili, jejíž vyvolávací cena byla stanovena na 60 000 Kč a po mnoha příhozech byla konečná částka stanovena na 320 000 Kč. Děkujeme tímto dražitelům, kteří se rozhodli zakoupit jednu z vyjímečných pamětních medailí a především děkujeme našemu výzanmenému partnerovu České mincovně a.s., která nás zatím celkově podpořila částkou 2 389 067 Kč.

Více fotografií ze slavnostního ceremoniálu najdete zde.

Více fotografií z dobročinné aukce najdete zde.

FOTO: Jana Pertáková, Alan Pajer