Chci také přispět

Cena VIZE 97 předána manželům Hadravovým

Cena Nadace VIZE 97 letos zamířila astronomicky vysoko. Z rukou Dagmar Havlové si ji převzali Alena a Petr Hadravovi

 „Tajemství budoucnosti kultury je obrazem samé záhady lidského ducha.“ Václav Havel

Laureáty čtyřiadvacáté Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se stali manželé Alena a Petr Hadravovi. Oceněni byli za společnou vědeckou práci v dějinách astronomie a za společné edice a komentované překlady klasických astronomických děl.

„Je pro nás zadostiučiněním, že naše práce má co říct i širší veřejnosti, nejen úzkému kruhu specialistů. A také si velmi vážíme toho, že Nadace se o vědu a její místo v kultuře naší společnosti dlouhodobě zajímá, takže Cenu vnímáme jako obecnější ocenění vědy vůbec,“ říká pan doc. Petr Hadrava.

„Laureáty vybíráme z řad odborníků společně s členy rady Ceny VIZE 97 a pečlivě studujeme jejich dosavadní počiny. Přitom není důležitý obor, ve kterém působí, ale přesah do kulturního, společenského i každodenního života. Manželé Hadravovi patří přesně k těm význačným myslitelům, kteří svým dílem a vizí překračují tradiční rámec vědeckého poznání,“ říká zakladatelka a předsedkyně Správní rady Nadace VIZE 97, paní Dagmar Havlová.

Klasická filoložka a medievalistka paní Alena Hadravová se zabývá dějinami vzdělanosti a zpřístupňováním málo známých pramenů od antiky po raný novověk. Teoretický fyzik pan Petr Hadrava se věnuje stelární a relativistické astrofyzice. „Máme společný průnik v dějinách vědy. V otázkách z dějin starší astronomie můžeme uplatnit obě naše profese.  Je pak fascinující sledovat, jak před námi ožívají myšlenky dávných autorů a odkrývají se cesty, jimiž k nim tehdy lidé došli. Daří se nacházet mnohé překvapivé detaily, které pak ve výsledku zpřesňují a prohlubují naše znalosti o minulosti. Bývá to mnohdy velmi vzrušující a dobrodružné hledání,“ vysvětluje paní Alena Hadravová. Společně s manželem Petrem právě dokončili revizi svých překladů Galileova Hvězdného posla a Keplerovy Rozpravy s Hvězdným poslem, které zanedlouho vyjdou ve druhém vydání.

Každoročně se Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 uděluje 5. října, v den narození pana prezidenta Václava Havla. V letech 2020 a 2021 neprobíhal slavnostní ceremoniál v Pražské křižovatce z důvodu pandemie onemocnění Covid-19 a Cena byla předána individuálně. V letošním roce jsme se rozhodli Cenu předat již 7. září, a to právě z důvodu nejistého vývoje kolem opatření spojených s tímto onemocněním.