Chci také přispět

Cena VIZE 97 pro profesora Liessmanna

Jako každý rok, tak i letos byla Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 udělena Cena VIZE 97. Letošním, v pořadí již dvanáctým, laureátem je pan Konrad Paul Liessmann, který je profesorem na Institutu filozofie Vídeňské univerzity a působí také jako esejista, literární kritik a novinář věnující se zvláště oblasti umění. V České republice vyšla v nedávné době jeho kniha „Teorie nevzdělanosti“, která je kritikou současného stavu vědy a vzdělávání, zejména v humanitní oblasti, a která rovněž poskytuje výhled do blízké budoucnosti.

U příležitosti předávání Ceny VIZE 97 se dne 5. října 2010 v Pražské křižovatce uskutečnila tradiční dopolední rozprava s laureátem ceny a pozvanými hosty, kterými letos byli pan docent Fiala, pan profesor Komárek, pan profesor Jařab, pan docent Markoš a pan profesor Vopěnka. Dvouhodinová debata na téma „Hodnota člověka“ se setkala s velkým zájmem diváků, kteří se v její druhé polovině mohli rovněž obrátit na laureáta i ostatní členy panelu se svými dotazy a zapojit se tak do diskuze.

V odpoledních hodinách pak proběhla v Pražské křižovatce tisková konference, které se zúčastnil také pan prezident Václav Havel, pan docent Fiala a moderátorkou byla paní Markéta Kuklová.

V podvečer se v prostorách Pražské křižovatky konalo vyvrcholení celého dne, a to za účasti více jak šesti set hostů. V den narozenin pana prezidenta Václava Havla proběhl slavnostní ceremoniál s předáním Ceny VIZE 97. Ještě před samotným slavnostním ceremoniálem se uskutečnilo tradiční krátké setkání manželů Havlových se sponzory u číše vína, což je jakési poděkování za jejich celoroční podporu a pomoc.

Paní Táňa Fischerová, která celou akcí se svým obvyklým šarmem provázela, uvítala pana profesora Liessmana, manžele Havlovi a docenta Jiřího Fialu. Na úvod celého setkání přednesl svou krátkou, ale výstižnou řeč pan prezident Václav Havel. Následovalo laudatio doc. Fialy a samotné vyvrcholení celého podvečera, slavnostní předání Ceny Nadace VIZE 97, která se skládá ze dvou částí – z pamětního diplomu a berly sv. Vojtěcha. Po převzetí Ceny vystoupil se svým projevem samotný laureát.Průběhem celého ceremoniálu provázel Studentský symfonický orchestr a na závěr předvedlo krátké vystoupení Duo Goelan.

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 opět vydala letošnímu laureátovi, panu profesoru Liessmannovi, sborník s názvem „Hodnota člověka“, navazující na edici laureátů Ceny Nadace VIZE 97. Sborník je, stejně jako od většiny předešlých laureátů, k zakoupení přímo v sídle Nadace VIZE 97 ve Voršilské ulici (buď osobně nebo prostřednictvím našich webových stránek v sekci Knihovna Ceny VIZE 97) nebo ve vybraných knihkupectvích.

Rádi bychom touto cestou poděkovali médiím a fotografům za jejich účast na celé nebo jednotlivých částech slavnostního udílení a těšíme se na spolupráci při dalším ročníku Ceny VIZE 97.

Více fotografií najdete zde.

Foto: Jana Pertáková, Alan Pajer