Chci také přispět

Cenu VIZE 97 převzal významný americký fyzik Nathaniel David Mermin

Profesor Nathaniel David Mermin v den nedožitých 81. narozenin pana prezidenta Václava Havla (5. 10.) převzal v Pražské křižovatce Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Ze zdravotních důvodů ji poprvé v historii ocenění nepředávala paní Dagmar Havlová osobně, nýbrž bratr pana prezidenta pan Ivan Havel. Součástí Ceny je diplom a pamětní artefakt v podobě berly sv. Vojtěcha od českého umělce Jiřího Plieštika.

Pan profesor Mermin je významným americkým fyzikem, vysokoškolským pedagogem a členem Národní akademie věd Spojených států amerických. Svou aktivitou přispívá k rozvoji vzdělanosti, svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání.