Chci také přispět

Český rozhlas uzavřel deklaraci o spolupráci s Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a předsedkyně správní rady  Nadace VIZE 97 Dagmar Havlová podepsali deklaraci o vzájemné spolupráci. V rámci celorozhlasového mediálního partnerství se kooperace týká podpory vybraných projektů, kterými se Nadace VIZE 97 zabývá v kulturní, sociální, vzdělávací nebo zdravotnické oblasti. Český rozhlas se zároveň stává po dobu jednoho roku hlavním mediálním partnerem Nadace VIZE 97.

„Vážím si toho, že se podařilo sjednat spolupráci Českého rozhlasu právě s Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, která plní důležité poslání a realizuje řadu prospěšných projektů, jimiž reaguje na aktuální potřeby společnosti. Věřím, že navázání spolupráce s touto prestižní Nadací povede k vzájemnému prospěchu,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 má poměrně široký okruh zájmů, což vyplývá ze zaměření jejich zřizovatelů a tradic, na něž navazuje. Ve svých snahách a cílech – v duchu svého názvu – se orientuje především do budoucnosti, aniž by pomíjela některé palčivé problémy současnosti. Již od roku 1998 Nadace šíří osvětu o rakovině tlustého střeva nebo konečníku a informuje veřejnost o možnostech bezbolestného testování. Mezi její významné kulturní projekty patří Cena VIZE 97, kulturní centrum Pražská křižovatka či podpora vzdělávání talentovaných studentů hudby. Nadace VIZE 97 se věnuje také charitě, v únoru například poskytla humanitární pomoc Turecku zasaženému zemětřesením.