Chci také přispět

Čestné členství pro manžele Havlovy

Dne 14. ledna 2011 se v prostorách auly Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze konala ustavující schůze Společnosti pro gastrointestinální onkologii (SGO) České Lékařské Společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Hlavním iniciátorem vzniku společnosti je plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel ÚVN. Nová společnost by měla podpořit mezioborovou spolupráci při diagnostice a léčbě nemocného a sdílení znalostí lékařů všech odborností, které se na léčbě nádorů gastrointestinálního traktu podílejí.

Výjimečnost akce byla podpořena účastí paní Dagmar Havlové a pana prezidenta Václava Havla, kteří prostřednictvím Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 dlouhodobě podporují screening kolorektálního karcinomu v ČR. Jejich přínos v této oblasti byl oceněn čestnými členstvími v SGO, která jim byla udělena.

Více fotografií najdete zde.