Chci také přispět

Charitativní bazar v Pražské křižovatce

Předsedkyně Správní rady Nadace VIZE 97, paní Dagmar Havlová si Vás dovoluje pozvat na Mikulášský charitativní bazar do Pražské křižovatky, který se uskuteční dne 5. prosince 2005 od 14:00 hodin.

Na deseti stolech se zde bude prezentovat deset významných českých nadací a prodejem výrobků svých sponzorů, podporovatelů nebo těch, koho podpořili (chráněné dílny apod.) se budou snažit shromáždit peníze na jeden ze svých projektů. Během odpoledne se zde vystřídá řada známých osobností.

Sledujte internetové stránky Nadace a včas se dozvíte více!