Chci také přispět

Dagmar a Václav Havlovi předali „Uznání za přínos k filozofii vzdělání a za obnovu univerzitní myšlenky“

Paní Dagmar Havlová a pan prezident Václav Havel předali dne 24. července 2009 v sídle Nadace VIZE 97 „Uznání za přínos k filozofii vzdělání a za obnovu univerzitní myšlenky“ panu prof. MUDr. Zdeňku Mařatkovi, DrSc. Pan profesor Mařatka, významný gastroenterolg, se tak ve svých devadesáti pěti letech stal v pořadí pátým nositelem „Uznání“, které se seskládá z pamětního diplomu umělce Jiřího Plieštika a finanční odměny v hodnotě 97 000 korun českých, která symbolizuje rok vzniku Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. „Uznání“ se každoročně uděluje v rámci projektu „Podpora vzdělávání“, prostřednictvím kterého Nadace podporuje studium nadějných českých studentů na zahraničních vysokých školách a zároveň myslí i na opačnou stranu pomyslné „katedry“, totiž významné profesory.

Nositelé „Uznání za přínos k filozofii vzdělání a za obnovu univerzitní myšlenky“:

  • 2005 Prof. PhDr. Radim Palouš, dr. h. c.

  • 2006 PhDr. Zdeněk Šesták

  • 2007 ThDr. et ThDr. h.c. Oto Mádr

  • 2008 Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc.

  • 2009 Prof. MUDr. Zdeňek Mařatka, DrSc.