Chci také přispět

Dagmar Havlová byla opětovně jmenována členkou Komise Ministerstva zdravotnictví pro screening karcinomu děložního hrdla

S účinností ode dne 15. února 2005 byla předsedkyně Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, paní Dagmar Havlová, opětovně jmenována členkou Komise pro screening děložního hrdla při Ministerstvu zdravotnictví České republiky.