Chci také přispět

Dagmar Havlová navštívila staré a postižené

Téměř tradičními se již staly návštěvy Dagmar Havlové, předsedkyně Správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 v Domově sv. Rodiny v Praze – Liboci a v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích. Během více než hodinového setkání s chovanci každého z ústavů se Dagmar Havlová zajímala nejen o jejich zdravotní stav a spokojenost s poskytovanými službami, ale také o současné problémy obou institucí.

Celé setkání se neslo ve velice příjemné atmosféře a především senioři v Domově sv. Karla Boromejského a poté také postižení v Domově sv. Rodiny měli z návštěvy paní Havlové upřímnou radost. „S mnoha babičkami a dědečky se již znám dlouho, vlastně od mé první návštěvy v domově a tak jsou mé návštěvy spíše návštěvami přátel“, řekla u této příležitosti Dagmar Havlová.

Jak dodala, pomoc, kterou se oběma ústavům snaží poskytnout je dvojího rázu – je to podpora finanční a hmotná, ale v nemenší míře je to také morální podpora. „Za dobu, co oba ústavy znám, udělaly velký krok kupředu, ale stále vidím, že je kde pomoci, že je potřeba to či ono dokončit, předělat nebo upravit. Jsem ráda, když můžeme pomoci v rámci Nadace a věřím, že se najdou i další, kteří svou pomoc nabídnou,“ řekla Dagmar Havlová při odjezdu z Domova sv. Rodiny v Praze – Liboci. „Velice si vážím všech dobrovolníků a zaměstnanců, kteří pomáhají těm, kteří to potřebují, mnohdy na úkor vlastního volného času a soukromého života. Ráda bych jim všem vzkázala, že toto jejich poslání má hluboký lidský smysl, před kterým je nutné být vždy v uctivém respektu,“ dodala Dagmar Havlová.

Více fotografií najdete zde.