Chci také přispět

Dagmar Havlová opět u ocenění Sestra roku 2005

Dne 8. února proběhlo v prostorách pražského Paláce Žofín slavnostní předání ocenění 6. ročníku soutěže Sestra roku. Vyhlašovatelem soutěže tradičně byl odborný časopis Sestra z vydavatelství Mladá fronta a. s. Soutěž Sestra roku je koncipována především jako ocenění a poděkování zdravotním sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci. Záštitu nad oceněními letos převzala paní Dagmar Havlová, která předala také hlavní cenu.

Soutěž je rozdělena do tří kategorií: Sestra v nemocniční a ambulantní péči, Sestra v sociální péči a Sestra ve výzkumu a vzdělávání. Vítězkou ocenění Sestra roku 2005 se v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči stala Miroslava Skalová, v kategorii Sestra v sociální péči Helena Fejkusová a v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání Věra Wolffová. Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno in memoriam Janě Minářové, která působila jako hlavní sestra Nemocnice Šternberk. Vítězkám byly předány ceny, jejichž součastí byly i hodnotné dary.

Více fotografií najdete zde.