Chci také přispět

Dagmar Havlová předala Cenu Thálie 2004 za celoživotní přínos oboru činohra

Její nositelkou se stala dlouholetá členka Divadla na Vinohradech a skvělá televizní herečka, Antonie Hegerlíková. Při této příležitosti předala Dagmar Havlová paní Hegerlíkové zvláštní finanční uznání Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 v hodnotě 25 tisíc korun.

Během slavnostního večera Cen Thálie za rok 2004 předal nejprve pan president Václav Havel Zvláštní cenu Kolegia pro udělování cen Thálie paní Soně Červené, významné české operní pěvkyni, kterou, jak sám přiznal, zná již velmi dlouho velmi si jí váží. Cenu Thálie za celoživotní přínos oboru činohra předala paní Havlová spolu s presidentem herecké asociace panem Teplým významné české divadelní a televizní herečce, paní Antonii Hegerlíková. Paní Havlová jí zároveň předala zvláštní finanční uznání Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 v hodnotě 25 tisíc korun. Tímto Nadace vyjádřila svou účast na podpoře české kultury, především v oblasti divadelní a herecké. Podobné ocenění předala předsedkyně Nadace, paní Dagmar Havlová již několikrát v minulosti a jak věří, stane se tradicí a pevnou součástí ocenění.