Chci také přispět

Dagmar Havlová předala Cenu VIZE 97 v Pražské křižovatce

Za prof. Jiřího Fialu, kterému byla in memoriam udělena Cena VIZE 97, berlu sv. Vojtěcha převzala jeho manželka Ludmila Fialová a diplom jeho vnoučata Anička a František. Slavností předání se konalo 5. října 2013 v Pražské křižovatce, v den nedožitých 77. narozenin prezidenta Václava Havla.

Foto Jana Pertáková