Chci také přispět

Dagmar Havlová předala ocenění Sestra roku

Dne 26. února 2008 proběhlo v prostorách pražského Paláce Žofín slavnostní předání ocenění Sestra roku 2007. Tradičně nad touto akcí převzala záštitu Nadace VIZE 97 v čele s paní Dagmar Havlovou, předsedkyní Správní rady. Paní Havlová zároveň předala Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství.

Slavnostní předání ocenění Sestra roku je koncipováno jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci. Nejen vítězkám, finalistkám a nominovaným, ale také všem ostatním. Cílem ocenění Sestra roku 2007 je posílení vědomí, že práce sester je velmi důležitá.

Ocenění Sestra roku 2007 bylo opět uděleno ve třech kategoriích: Sestra v nemocniční a ambulantní péči, Sestra v sociální péči a Sestra ve výzkumu a vzdělávání. Návrhy na kandidátky podali kolegyně, nadřízené sestry či lékaři. Dále bude předáno Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství, které uděluje redakce a redakční rada odborného časopisu Sestra.