Chci také přispět

Dagmar Havlová slavnostně otevřela nový letištní salónek

Dne 18. července 2012 otevřela paní Dagmar Havlová nový letištní salónek společnosti MasterCard Lounge na pražském letišti. Jeho zpřístupnění umožnila společnost MasterCard ve spolupráci s Letištěm a čestnou patronkou se stala právě paní Dagmar Havlová. V rámci slavnostního otevření převzala paní Dagmar Havlová také šek pro ve výši 100 000 Kč, čímž společnost MasterCard přispěla na dobročinné účely Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Paní Havlová, stejně jako Nadace VIZE 97, je přesvědčena, že vše nelze koupit za peníze, ale peníze mohou výrazně zlepšit životní podmínky starých lidí, nemocných a jakkoliv hendikepovaných. Paní Havlová je velmi ráda, že mohla tuto příležitost využít k tomu, aby připomněla, že ne všichni mají možnost prožívat život plný cestování a nákupů s MasterCard a užívání různých výhod, a že součástí bohatství člověka je i schopnost dávat druhým, zejména pak těm, kteří si sami pomoci nemohou.

Paní Dagmar Havlová tímto za Nadaci VIZE 97 srdečně děkuje za podporu a pomoc společnosti MasterCard.