Chci také přispět

Další předávání vozíků

Nadace Vize 97 navázala na úspěšnou akci z minulého týdne a předala dalších 17 mechanických vozíků. Celá akce se opět konala v Domově sv.Karla Boromejského.