Chci také přispět

Domácí násilí nejsou jen modřiny #GivingTuesday

25. listopadu si připomeneme Mezinárodní den proti násilí na ženách a 28. listopadu oslavíme Světový den štědrosti a dobrých skutků #GivingTuesday

Také Nadace VIZE 97 se do #GivingTuesday zapojila svou výzvou. Pomáháme obětem dojít k životu bez násilí. Pomáhejte s námi!

Děkujeme všem partnerům a sponzorům, kterým není domácí násilí lhostejné!