Chci také přispět

Dopolední debata s Julií Kristevou

Před slavnostním ceremoniálem, kdy laureát oficiálně obdrží Cenu Nadace VIZE 97, se koná vždy v dopoledních hodinách rozprava. Tak tomu bylo i v letošním roce. Jubilejní – desátá – laureátka, paní Julia Kristeva, pohovořila na téma „Polyfonie – významy, pohlaví, světy“. Po úvodní řeči následovala živá diskuze mezi diváky, laureátkou a přítomnými hosty debaty, Josefem Jařabem, Ivetou Jusovou, Libuší Heczkovou, Miroslavem Petříčkem a Josefem Fulkou. Debaty se zúčastnil jako čestný host také prezident Václav Havel, který zasedl v první řadě mezi diváky. Spolu s ním se akce zúčastnili členové rady programu Ceny Nadace VIZE 97.

Vzhledem k náročnému tématu a také k četným dotazům, byla debata rozdělena na dvě části.

Více fotografií najdete zde.