Chci také přispět

Dopolední rozprava studentů a profesorů měla úspěch

Letošní rozprava,která předchází samotnému slavnostnímu ceremoniálu předávání Ceny VIZE 97, byla věnovaná myšlenkovému a mravnímu odkazu Jiřího Fialy. Mezi panelisty byli přítomni členové rady programu Ceny VIZE 97 doc.Ing. Ivan Havel, CSc.,PhD a prof.RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. a dále také paní RNDr. Kamila Bendová, CSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. a Petr Král.

Foto Alan Pajer