Chci také přispět

Druhý roční cen Gypsy Spirit 2010 opět v Pražské křižovatce

Dne 10. prosince 2010 se v Pražské křižovatce v Mezinárodní den lidských práv uskutečnil za podpory Nadace VIZE 97 druhý ročník cen Gypsy Spirit 2010.

Vyhlašovatelem cen byla Sekce pro lidská práva Úřadu vlády České republiky v rámci vládní Kampaně proti rasismu 2010.

Záštitou nad letošním ročníkem převzal prezident Václav Havel, předsedy vlády České republiky Petr Nečas, předsedkyně podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu Heidi Hautala, a bývalý ministr pro lidská práva Michael Kocáb.

Úvodního slova se ujal předseda vlády ČR pan Petr Nečas. Videomedailonkem přítomné hosty pozdravila Heidy Hautala, předsedkyně podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu a Jan Fischer, viceprezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj, expremiér vlády ČR a člen odborné poroty.

Heidy Hautala ve svém pozdravu vyzdvihla důležitost vzdělání, kultury a zapojení do života komunity jako klíčové pro celkovou integraci Romů do společnosti. Nediskriminační přístup ke vzdělání určila Heidy Hautala jako jeden z pilířů Evropské unie směrem k úspěšnému začleňování minorit do majoritní společnosti.

Jan Fischer ve své zdravici zmínil, že je rád, že první ročník, a tím i tradici, projektu Gypsy Spirit realizovala právě jeho vláda a že tím přispěla k rozvíjení a upevňování vztahů mezi Romy a majoritou.

Během večera vystoupili Monika Bagárová, hudební orchestr Cigánski Diabli, taneční formace Salut Roma a Igor Horváth, žák základní školy Masarykova, Valašské Meziříčí, která byla oceněna v kategorii Mimoškolní vzdělávací aktivity zaměřené na romské děti a mládež. Večerem provázela Lejla Abbasová.

Více fotografií najdete zde.