Chci také přispět

Finanční prostředky byly rozděleny českým vysokoškolským studentům

V prostorách Nadace VIZE 97 se opět sešla rada programu Vzdělávání, aby posoudila došlé žádosti od českých vysokoškolských studentů. V letošním roce obdržela Nadace velký počet žádostí a tak členové rady neměli jednoduchý úkol. Nakonec byly finanční prostředky v hodnotě 100.000,- Kč rozděleny celkem šesti studentům.