Chci také přispět

Gastroenterologický den v prostorách Pražské křižovatky

IX. ročník Pražského podzimního pracovního gastroenterologického dne, který se konal pod střechou Pražské křižvatky, proběhl dne 15. listopadu pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, prof. Tomáše Zimy, s podporou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Lékaři a specialisté na gastroenterologii se vzevrubně věnovali tématu „Nové diagnostické postupy v gastroenterologii“ v průběhu celého dne. Tématem konference se mimo jiné také stal kolorektální karcinom, proti němuž účinným programem včasné diagnózy a prevence bojuje předsedkyně Správní rady Nadace, paní Dagmar Havlová, a jenž je jedním ze stěžejních programů Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.